Menu

snabbt - enkelt - nära

Om du som kund har godset och de volymer som krävs för att göra järnvägen attraktiv lovar vi att tillhandhålla logistiken och de kringtjänster du behöver. Modern logistik skapar goda affärer för alla parter.

Stockarydsterminalen AB bildades februari 2008 och ägs till hälften av Sävsjö kommun och Sävsjö Transport AB.
Läs mer ›

Lagerplats Union

Området Union används till största del som tillfällig lagringsplats av skogssortiment och övrigt avfall där sortimenten oftast transporteras direkt till slutförbrukare via lastbil.

Läs mer ›

Väder Stockaryd

Tågbokning

Via länkarna här intill kan du logga in och boka tid för växling på Stockarydsterminalen. Växlingen utförs av vår erfarna personal som har god lokalkännedom. Har du inte en egen inloggning kan du enkelt ansöka om det.

Järnvägstrafik

Ta del av våra PDF-dokument gällande spår- och järnvägsnät, säkerhet och kontaktvägar.

Järnvägsnätbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning utg. 3 Giltig from 1/1 2016 (266 kB)

Trafiksäkerhetsinstruktion

Trafiksäkerhetsinstruktion (1 MB)

Spårnätskarta

Spårnätskarta Stockarydsterminalen (44 kB)

Stockarydsterminalen startades 2008 och har redan hunnit bli en av de mest lyckade nyetableringarna i Sävsjö kommun. Vi är en väl fungerande avlänkningspunkt utmed södra stambanan, uppskattade av både kunder och tågoperatörer.

Miljö & Kvalitetcertifiering

En omlastningsterminal på Småländska Höglandet betyder att en stor mängd utsläpp av växthusgaser kan undvikas. Ankomst till terminalen kan med fördel göras av elektrifierade lok. Inget byte till diesellok behövs och all rangering av tågen utförs av lokföraren.
Stockarydsterminalen AB certifierades under 2011 och innehar sedan dess följande certifikat: SS EN ISO 14001, SS EN ISO 9001 och SS-ISO 39001

Ledningssystemets omfattning

Vårt integrerade ledningssystem för styrning och ledning av vår verksamhet omfattar bl.a. kvalitet, miljö, arbetsmiljö, ekonomi, kommunikation och trafiksäkerhet etc.)
Ledningssystemets delar avseende miljö, trafiksäkert och kvalitet certifieras av ackrediterat certifieringsorgan.
Klicka här för att ladda ner pdf om ledningsystemet

Terminalarbetare sökes

Som terminalarbetare kommer du att arbeta med att lossa ankommande lastbilar, lasta och lossa tåg med materialhanterare eller hjullastare beroende på godsslag och uppdrag …
läs mer här ›

Här finns vi:

Terminal

Besöksadress Terminal:
Terminalvägen 7
576 94  STOCKARYD

Huvudansvar terminal:
Mikael Sporre
mobil: 0761-28 12 47
e-post: drift_at_stockarydsterminalen.se

Kontor

Stockarydsterminalen AB
Hantverkaregatan 11
576 35 SÄVSJÖ

Konsult:
Per-Henrik Evebring
mobil: 073-328 90 60
e-post: per-henrik_at_nlpab.se

Vi är certifierade


Den 12/1 2011 genomfördes certifieringsrevision på Stockarydsterminalen AB. Verksamheten vid
Stockarydsterminalen kvalitetscertifierades enligt SS-EN ISO 14001:2004, SS-EN ISO 9001:2008 och SS-ISO 39001.